Merverdiavgift på kunst

Det er merverdiavgift på kunst som ikke omsettes i opphavsmannens eget navn. Unntak for merverdiavgift ved kunstnerens (opphavsmannens) egen omsetning av kunst.

Alle kunstverkene i vårt sortiment omsettes i opphavsmannens eget navn, og formidles av Ischael AS som mellommann.

Denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 (4): - Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.

For deg som kunde betyr dette at du handler av opphavsmannen, med Ischael AS som mellommann. Eventuell reklamasjon på kunstverkene er opphavsmannens ansvar, men Ischael AS har en avtale med opphavsmannen og vil bistå denne i forhold til kjøper, slik at du som kunde kun trenger å forholde deg til Ischael AS.

 

MvaX.png

Følg Ischael på: Instagram Facebook